Què opines de la tasca feta per ERC?

T'ha indignat que ADIF hagi enderrocat els lavabos de l'estació?

divendres, 29 d’abril de 2011

ERC-Campredó: propostes per una economia amb i per l'entorn

ERC-Campredó: propostes per una economia amb i per l'entorn


Des de Campredó s’ha de contribuir, en la mesura de les competències i capacitats de l’EMD, a la reducció dels impactes ambientals i de la contaminació, i a l’impuls de llocs de treball.

En un escenari com l’actual, on es fa palesa la urgència de donar resposta al repte del canvi climàtic, i en què el context de la crisi econòmica fa manifesta la insuficiència de recursos econòmics dels ens locals, resulta evident que no disposem de gaire marge de maniobra.

Volem obrir un nou paradigma en la gestió ambiental de Campredó: assolir un autofinançament amb la transformació de les problemàtiques ambientals en una oportunitat per generar beneficis socials, econòmics i de sostenibilitat.
Per això, s’ha de fomentar una nova cultura ambiental, en la qual donar a conèixer el territori, la producció d’energies renovables, l’eficiència energètica i la informació poden ser, en molts casos, una oportunitat d’implantar mesures sostenibles i que generin economia.
Campredó té un terme amb uns valors ecològics i naturals molt elevats. Es tracta de donar a conèixer aquests espais, a partir de fórmules que generin activitat al poble. És a dir, es pot desenvolupar un centre d’interpretació de la geologia i la mineria als Argilers de Campredó. Aquest centre podria oferir serveis d’educació ambiental i de guies, on es podrien portar els estudiants de Centres d’educació primària o secundària.
En relació al punt anterior, el mateix es podria fer als Ullals de Soldevila. Els Ullals són uns terrenys que es troben al mig de polígon Industrial del Baix Ebre i que, tot i la seva ubicació, alberguen una flora i una fauna molt interessant. De la mateixa manera, tenen una composició sedimentària especial. Tots aquests trets i molts més han de donar-se a conèixer. Una manera de fer-ho és a partir d’un guiatge amb educadors ambientals.
Aprofitant aquests lloc d’interès ecològic, geològic i lúdic es podrien desenvolupar unes rutes cicloturístiques per tot el terme, que donessin la possibilitat al ciclista de conèixer les característiques de les zones per on passa. El terme es podria dividir en 3 espais ben diferenciats pels seus valors paisatgístics: el riu, l’horta i les garrigues.
En termes energètics, ERC a Campredó ha de treballar per aconseguir que el 50% de l’electricitat que es consumeix a nivell municipal s’encamini en l’horitzó 2015 a provenir de fonts renovables. Per fer front a les despeses econòmiques i per augmentar la qualitat de vida i ambiental, s’ha d’apostar per un sistema energètic basat en energies renovables i amb eficiència energètica.
Després d’una acurada anàlisi de les instal·lacions d’enllumenat públic i de les dependències municipals, s’haurà de fer recerca de fons de finançament per cobrir les actuacions derivades. És a dir, trobar fórmules per assegurar el finançament de les inversions per a projectes innovadors d’estalvi i d’eficiència.
En aquest sentit, s’han de cercar subvencions d’administracions a nivell europeu, estatal i autonòmic o altres fórmules, com la entrada de capital privat per fer front a les actuacions derivades de les auditories energètiques.
Cedir el domini públic de les teulades municipals (ajuntament, caseta de la piscina, casal d’avis...) per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques de producció d’energia a canvi d’un cànon. Amb aquest model el municipi que vol impulsar la generació d’energia fotovoltaica no necessita fer cap inversió ni endeutar-se, fins i tot pot rebre un petit ingrés en concepte de cànon.
Informar i assessorar als empresaris dels dos polígons industrials per tal que implantin l’energia solar als sostres de les seves instal3lacions. Tant el polígon del Baix Ebre com el Catalunya Sud disposen de grans magatzems amb àmplies superfícies de sostre, que es podrien aprofitar per a producció d’energia, afavorint, d’aquesta manera, a la generació distribuïda i a l’autosuficiència energètica.
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Domèstiques i Industrials ha de ser una realitat per al municipi. Tot i que les indústries tenen els seus sistemes de depuració, el poble necessita d’una Estació Depuradora aigües avall, on es puguin tractar totes les aigües que ho necessitin.

dilluns, 18 d’abril de 2011

Visiteu el web de la fira al carrer de Campredó

http://fira.campredo.net

La Fira al carrer de Campredó

Des del 30 de juny al 3 de juliol se celebrarà una nova edició de la Fira al carrer de Campredó. La música tradicional, els documentals i projeccions cinematogràfiques, l'activitat de les noves tecnologies, els balls tradicionals... tornaran a trobar el seu espai a Campredó. Aquests certàmens han aconseguit situar Campredó al mapa cultural i lúdic ebrenc i català. La fira de luthiers Mestràlia és única al Principat, amb només una altra a Mallorca quant al territori dels Països Catalans. Enguany comptarem amb les actuacions del grup de rock català, Xeics, de Rasquera (Ribera d'Ebre), un dels més populars de les nostres terres, i Los dos de Pàndols, amb l'espectacle La Taverna de can Cusco.

Estem també enllestint la programació del Curt-redó, que permet l'exhibició de documentals d'autors campredonencs, ebrencs i de la resta de la nació catalana. 350 persones cada nit presencien unes sessions cinematogràfiques amb gran acceptació ciutadana.

L'organització d'un curs de cuina solar encapçalarà les activitats de C@mpredo.net.

diumenge, 17 d’abril de 2011

ERC-Campredó, marca el pas, article de Damià Grau

ERC-Campredó, marca el pas

El poble de Campredó acaba d’estrenar l’Entitat municipal descentralitzada. Ha estat una tasca feixuga ja que des de la coalició que encapçala el govern municipal no es portava pressa en aprovar-la i menys en aplicar-la; mentre que des de la pedania es va mostrar, com ja ens tenen acostumats, una actitud de submissió absoluta al mandat tortosí. En canvi, ens hem de felicitar de la bona feina feta des del Departament de Governació de la Generalitat a Terres de l’Ebre, que van fer els deures com calia. Ara bé, des que som EMD no s’ha notat gens, atès que la feina de dinamització social del poble ha brillat per la seua total absència.

Per primer cop les eleccions municipals tenen un relleu significatiu a Campredó. Fins ara, amb el model pedania, els resultats electorals no eren respectats pels principals partits tortosins quan no els eren favorables. Campredó ha d’afrontar la nova etapa amb gran motivació i interès. Des d’ERC-Campredó comptem amb un bagatge important de treball a l’espatlla, que porta el segell del món templer, dels certàmens firals que ens han col·locat al mapa lúdic i cultural ebrenc i català, de la tasca ens els àmbits de l’ensenyament i de l’esport. Som qui més hem dinamitzat el nostre poble durant els darrers anys. Entenem Campredó, i l’entenem com a un poble amb les mateixes necessitats que altres poblacions amb un nombre semblant d’habitants. És a dir, volem que s’apliquin polítiques en tots els àmbits: turístic, industrial, cultural, patrimonial, juvenils, econòmic, educatiu, lúdic, esportiu, etc. Tot un canvi de model del que s’ha fet fins ara, on els interessos requeien exclusivament en arreglar uns clots i buscar vots cada quatre anys.

Campredó té greus dèficits quant a infraestructures, fruit d’una mala política aplicada durant tres dècades. Mai no ens podem sentir satisfets comprovant que s’ha fet una obra pública ben feta, ja que tot es queda a mitges. La impossibilitat de passar pel pont de Font de Quinto des de fa mesos és l’exemple de la realitat trista que ens acompanya: un fracàs estrepitós de la gestió de la pedania. El fet de ser pedania ens ha marcat i ens ha deixat endarrerits durant massa temps.

La nova EMD és només un camí envers la nostra plenitud per a poble. Un camí que hem de saber aprofitar per tal de superar tots aquests dèficits que ens han impedit afrontar el futur amb dignitat. Però l’EMD ha de ser regida per persones amb empenta i amb capacitat de govern, sense submissions. Persones que sàpiguen dinamitzar el poble i no caiguin en l’apatia, que és la paraula ideal per descriure el que està passant en l’actualitat quant a govern polític a Campredó.

No ens podem permetre un poble endormiscat. S’ha d’organitzar una festa major digna, amb imaginació i un programa variat, fent partícips sempre al teixit associatiu local, la qual cosa no s’ha aconseguit els darrers anys per nul·la capacitat de crear confiança. No es pot fer la tasca del controlador. S’ha de donar continuïtat als projectes firals, sense posar pals a les rodes, ja que han estat tot un èxit de participació amb un programa de qualitat. S’ha d’explotar la marca Campredó templer, com a senyal identificatiu campredonenc. I s’ha de canviar radicalment l’urbanisme local, per tal de construir un poble modern i amb ambicions, res a veure amb el que tenim avui dia.

Tot això està en mans del grup d’ERC-Campredó. Un conjunt humà molt motivat i ampli, que ha d’acabar amb anys de letargia que ens han deixat endarrerit com a poble i han perjudicat la nostra identitat col·lectiva. Campredó ha de despertar i molt, i ha d’exigir un canvi de rumb.

Sense cap sucursalisme envers Tortosa, amb una forta identitat campredonenca, que aposti per la indústria i l’agricultura, el turisme i la cultura, l’ensenyament i l’esport, el patrimoni i les obres públiques. Joves i més grans, units per un poble que té els mateixos interessos que qualsevol altre del Baix Ebre.

I és que ERC-Campredó, marca el pas.

Damià Grau i Arasa

Candidat d’ERC-Campredó a l’entitat municipal descentralitzada

divendres, 15 d’abril de 2011

Actualitzat el bloc de precampanya

http://www.campredoesquerra.blogspot.com/

dijous, 14 d’abril de 2011

Proclamació de la República catalana 14 abril 1931

Proclamació de la República catalana 14 abril 1931

Francesc Macià des del balcó de la Generalitat:

Catalans:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibérica.
D'acord amb el President de la República federal española senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastiá, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la propia vida.
Preguem que cada catalá, així com tot altre ciutadá resident a Catalunya, es faci càrrec de la enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres.
Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pátria.
Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota la emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigeu fer-vos dignes de Catalunya.
Barcelona, 14 d'abril de 1931.
El President,
Francesc Macià

dimarts, 12 d’abril de 2011

Campredó verd

Campredó compta dins del seu terme amb dos polígons industrials. Són els dos recintes industrials més importants de les Terres de l'Ebre, la qual cosa exigeix una especial cura quant a la informació ciutadana respecte a plans d'actuació en cas d'accidents. Apart de xerrades informatives, cal tenir la ciutadania informada degudament dels riscos provinents de certes indústries, i també dels efectes contaminants i de les mesures protectores que es prenen. La qualitat de l'aire és essencial per a la salut de les persones. Cal exigir la màxima informació de protocol d’empreses considerades d’alt risc.

D'altra banda, comptem amb dos espais naturals de notable valor biològic i geològic. Els aiguamolls de Soldevila són un espai ric en fauna i flora, que ha merescut importants estudis acadèmics. Cal continuar la protecció d'aquestsa zona biològicament important i continuar els esmentats estudis.

Quant a la zona dels Argilers, s'ha de tirar endavant el projecte d'interpretació, ja elaborat, que ajudiarà a difondre els els valors de l'àrea i donarà relleu a una zona geològicament molt important.


diumenge, 10 d’abril de 2011

Grup de suport a ERC-Campredó

Com ja hem anunciat durant tota la setmana, i també via feisbuc, el Grup de suport a la candidatura de Damià Grau com a alcalde de Campredó està sent tot un èxit. Ja inclou molts noms de persones que ens donen la seua confiança i participaran activament i oberta a favor del triomf d'ERC a les properes eleccions municipals. De moment ja ens han donat la seua confiança: Ramon Favà (jubilat), Generosa Gauxachs, Carme Aubalat, David Bertomeu (president de l'Associació Campredó jove), Josep Tomàs Andreu (expresident de la comissió de festes majors), Marga Estorach (biòloga i atleta), Joana Mulet (estudiant universitària), Matilde Sol (empresària local), Terebel Mulet (responsable d'agència d'assegurances), Jaume Climent (bomber), Francesc Gas (pagès i llicenciat en filologia anglogermànica), Roman Alayxandri (llicenciat en filosofia i afeccionat als documentals), Rudi Roiget (pagès), Rosa Balagué (treballadora industrial), Lurdes Machí (mestra), Moisés Barea (pintor de cotxes), Abel Rodríguez (paleta).

divendres, 8 d’abril de 2011

Visiteu el bloc de precampanya d'ERC-Campredó

http://www.campredoesquerra.blogspot.com/

Mostra de simbologia franquista

La simbologia franquista va ocupar hegemònicament l’espai públic durant gairebé quaranta anys. Els símbols emprats pel franquisme s'utilitzaven per vehicular la seva ideologia i exaltar el sentiment d'unitat del poble espanyol, així com mitificar conceptes com "Espanya" o "Caudillo".Amb tot, avui en dia molts d'aquests símbols continuen presents a carrers, places, edificis, etc., de tota la geografia catalana. Davant d'aquesta situació, l'exposició Símbols de Franco té com a objectiu donar a conèixer la seva existència, reflexionar sobre el paper social que van jugar aquests símbols i encetar un debat sobre la seva destinació: el museu, la interpretació in situ, etc.
La mostra també té la voluntat d'oferir a la ciutadania els resultats d'una llarga i intensa recerca sobre els vestigis del franquisme al nostre país: el Cens de Simbologia Franquista de Catalunya, accessible des d'aquest web a través d'un mapa visual que permet realitzar cerques per tipologia, població o comarca.
Es tracta d'un projecte elaborat des de la Direcció General de Memòria Democràtica i el Memorial Democràtic per tal de localitzar, identificar i catalogar els vestigis del franquisme que encara es conserven a l’espai públic català. En concret, i juntament amb el cens de simbologia franquista de Barcelona elaborat per l'Ajuntament, l'estudi identifica prop de 7.700 símbols a tot el país.

A la Biblioteca de Roquetes fins el dia 13 abril.
De dilluns a divendres, 16-20.30
I dimecres i dissabte de 10-13.15

2. El dia 15 abril (20.00h) hi haurà una taula redona a l'auditori de Tortosa sobre aquest tema amb:

Arcadi Oliveres (president de Justícia i Pau) ,

Miquel Caminal (exdirector del Memorial Democràtic),

Ramon Miravall (historiador).

Grup de suport d'ERC-CampredóDurant aquests darrers dies hem anat redactant i difonent un petit currículum dels i de les membres de la candidatura d’ERC-Campredó: un grup humà que ha de portar el poble envers la seua plenitud. Ens sentim en un moment d’eufòria per la complicitat existent entre nosaltres que permet gaudir d’un ambient fantàstic dintre del grup. ERC està a l’alça fruit del fructífer treball dels darrers anys. Molts campredonencs i moltes campredonenques s’identifiquen amb nosaltres, ja que portem denominació d’origen templera, cultural, educativa, lúdica… social, defensa d’infraestructures, econòmica… i defensem un model de poble sense sucursalismes, que ens permeti aixecar el vol. El fet de no ser municipi, de no ser lliures del nostre destí, ens ha fet perdre moltes oportunitats i ens ha hipotecat el present. Ens hem quedat amb infraestructures desfassades i amb un projecte urbanístic totalment aturat, que ens impedeix crèixer. El model obsolet de pedania ha donat pas a l’entitat municipal descentralitzada: un pas endavant, tot i que no el considerem definitiu, ja que Campredó ha de tenir les màximes aspiracions de qualsevol poble.

La nostra dinàmica de treball en col·lectivitat ens ha portat a la creació d’un Grup de suport a a la nostra candidatura que s’està fent molt ampli: persones de totes les edats que aposten per un Campredó actiu i sobirà. Nosaltres fugim de l’estil personalista que ha caracteritzat el treball polític a Campredó durant dècades. Damià Grau, el nostre candidat, comptarà amb moltes persones al seu costat, totes les quals aportaran el seu gra de sorra i el seu ideari.

El grup ja és força ampli i es troba en expansió. De moment s’hi han incorporat: Ramon Favà (jubilat), Marga Estorach (biòloga i atleta), David Bertomeu (president de l’Associació Campredó jove), Josep Tomàs Andreu (expresident de la Comissió de festes majors), Carme Aubalat, Matilde Sol (empressària agrícola), Terebel Mulet (responsable d’agència d’assegurances), Joana Mulet (estudiant universitària), Rosa Balagué (treballadora industrial), Lurdes Machí (mestra), Abel Rodríguez (paleta, Moisés Barea (pintor de cotxes) i Jaume Climent (bomber). A la vegada, dos altres actius d’ERC-Campredó són: Joan Carles Balagué (tècnic informàtic i militant del partit) i Rosa Xorto (conductora d’autobús i membre de la llista d’ERC al municipi). Ben aviat confiem confirmar noves incorporacions a un projecte atractiu i ferm, que aspira a dirigir Campredó durant els propers anys. I és que Campredó ha de caminar envers la seua plenitud...

dimarts, 5 d’abril de 2011

EMD-Campredó, un pas envers la plenitud com a poble

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó ha estat el resultat directe de 4 anys de treball dels i de les membres del Consell Assessor local i del Consistori municipal. La bona predisposició, efectivitat i destresa del Departament de Governació a Terres de l’Ebre i de la Conselleria de Governació de l’anterior govern català va permetre la seva ràpida aprovació. ERC ha jugat un paper clau en la seva redacció, amb notables aportacions per part de la secció local i el treball conjunt amb el Conseller Jordi Ausàs, que han permès aconseguir una millora significativa quant a les transferències econòmiques mitjançant una partida no específica per a l’EMD: 3.5% de l’IAE de les empreses ubicades al nostre terme. La nova institució no culmina el nostre ideari de poble, tot i que s’han d’explorar totes les possibilitats vigents: és una oportunitat per demostrar la nostra capacitat d’autogestió com a poble. El desenvolupament de totes les competències assignades amb els recursos econòmics transferits serà una de les tasques més transcendents durant aquests propers quatre anys. L’EMD és un pas envers la nostra plenitud com a poble, a la qual mai no podem renunciar. FEM POBLE.

La gent d'ERC-Campredó: Damià Grau

El projecte d'ERC-Campredó l'encapçala Damià Grau. Al seu voltant gira una candidatura per a l'EMD i un grup humà amb notable projecció, al qual anem incorporant peces setmanalment. Estem formant una secció local àmplia i consolidada, amb persones de totes les edats que s'apropen a ERC fruit de l'incansable treball dels darrers anys, i els magnífics fruits aconseguits en els àmbits cultural, patrimonial, educatiu i esportiu. També per la nostra intensa feina realitzada quant a l'aprovació i redacció de l'entitat municipal descentralitzada. Anirem redactant durant els propers dies un petit currículum de tots i totes els i les membres d'una candidatura amb denominació d'origen "treball, ambició, imaginació, dinamisme social, identitat campredonenca", que ens ha de conduir a poder dirigir un poble envers la seua plenitud.


Damià Lluís Grau i Arasa (42 anys). Casat i amb dos fills, és treballador autònom i regeix la seua pròpia empresa al polígon industrial Catalunya sud . Va cursar el batxillerat en un institut tortosí. Ha pres part en alguns cursos acadèmics: curs de prevenció de riscos laborals , curs de creació d'empreses a la Universitat Catalana d'estiu, etc. És el president de l'Associació cultural Soldevila i el portaveu i anima mater de la Fira al carrer de Campredó (Mestràlia, Curt-redó i C@mpredo.net). El seu treball en l'àmbit cultural l'ha portat a la difusió de la música popular i els elements patrimonials templers campredonencs. Políticament ha estat vinculat a l'àmbit de l'independentisme extraparlamentari des de l'adolescència. Es va incorporar al Grup de suport a ERC-Campredó el 2007 i n'és militant des de l'any següent.