Què opines de la tasca feta per ERC?

T'ha indignat que ADIF hagi enderrocat els lavabos de l'estació?

dijous, 21 de juliol de 2011

Manifest Tornem a ERC

En els darrers deu anys Catalunya ha canviat molt i ha fet passes importants en el seu desenvolupament cap a la sobirania plena. El dret a decidir ha estat assumit majoritàriament i avui la voluntat d’aconseguir un estat propi és una opció a la que dóna suport una part molt important de la població. Aquest és un país majoritàriament de centreesquerra i majoritàriament catalanista, com reflecteixen totes les enquestes d’opinió, tanmateix aquesta realitat sovint no ha quedat reflectida políticament.

Els sotasignants pensem que és Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) qui pot donar resposta a aquesta situació, articulant una oferta política coherent per esdevenir un referent electoral clar, capaç de donar res- posta a les demandes de més llibertat, justícia i desenvolupament que la societat catalana del segle XXI demanda.

Per aconseguir-ho proposem que aquest nou referent polític tingui en compte els següents punts:

1. Independentisme constant i conseqüent
Cal connectar les petites decisions del dia a dia polític amb l’objectiu d’esdevenir un nou estat. La trajectòria, mal- grat els reptes nous que sorgiran a cada pas, ha d’estar clara i ser explícita.

2. Independentisme cohesionador
El camí cap a la independència ha d’estar totalment vinculat amb l’esforç d’integració i cohesió com a país. És preferible treballar per arribar a la meta amb majories socials clares que voler córrer sense mirar qui t’acompanya.

3. Un projecte socialdemòcrata
Des dels ideals de progrés i justícia social cal buscar la centralitat política. Les societats madures busquen camins practicables, allunyant-se dels posicionaments extremistes, que permetin sumar esforços. A l’esquerra, la social- democràcia n’és un exemple.

4. Independentisme gradual
Suport a qualsevol iniciativa que suposi un pas més en l’autogovern i que pugui generar un suport ampli de la societat; per exemple, el pacte fiscal. La fita de la independència és clara, però no pot esgrimir-se com una excusa per no defensar passes endavant coincidents amb altres projectes polítics.

5. A Madrid, en clau estrictament catalana
En totes les qüestions de país, els diputats catalans han d’estar al servei del govern de la Generalitat, indepen- dentment del seu color polític, i independentment del color polític del govern espanyol. Ja no cal fer pedagogia a Espanya, ni actuar com si la proximitat ideològica amb els partits espanyols fos garantia d’un millor tracte envers Catalunya. Un diputat català sempre ha de sumar a la causa catalana.

6. Estructures de partit obertes a la societat
Màxima transparència, accessibilitat en l’elaboració de llistes, canals d’accés per als simpatitzants en l’elaboració de continguts i candidatures. Defensa i aplicació dels principis de renovació democràtica dins i fora del partit.

7. Obertura al talent
Cal obrir-se al talent de la societat, als bons professionals i aplicar el concepte de meritocràcia social, mai entès com “serveis al partit”.

8. Partit integrador
L’independentisme com a objectiu social, no com a excusa: l’important no és ser independentista sinó lunya esdevingui un estat sobirà. Tothom que vulgui treballar per assolir aquest objectiu és benvingut.

Tornem a ERC!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada