Què opines de la tasca feta per ERC?

T'ha indignat que ADIF hagi enderrocat els lavabos de l'estació?

dimecres, 21 de gener de 2009

PROPOSTES D’ERC AL CONSELL ASSESSOR

Voldríem reivindicar, primerament, que ens agradaria que el Consell Assessor fos més dinàmic per poder assolir en aquesta única reunió mensual compromisos de treball propis de l’equip gestor. Volem buscar discussió i acords en les propostes per poder ser presentades amb mes força davant del govern municipal. ERC forma part de l’equip de govern tortosí, per la qual cosa creiem que la nostra tasca política rau també en la millora del funcionament de l’òrgan administratiu campredonenc. Hem aportat propostes a les quals caldria donar solució:

Revisió i adequació de voreres del poble
Possibilitat que els vehicles pesats no aparquin dintre del nucli urbà, especialment en horaris que dificultin el trànsit.
Dignificació de les entrades del poble

El Grup d’ERC estem treballant activament i hem presentat igualment les següents propostes, així com alguns requeriments d’informació.

Proposta per tornar a activar la fira de Campredó. Sabem que haurem de comptar amb altres propostes i el consens del teixit associatiu local. Però hem presentat per escrit una proposta amb cara i ulls i estem movent els fils per poder-la tirar endavant.
Hem demanat la dignificació de les entrades del poble amb projectes de futur. Hem pensat en una ampliació de vials i voreres al carrer N’Àlvar fins un poc mes a baix dels Col·legis, amb possibilitat d’aparcaments i desviament del trànsit aprofitant el projecte del POUM (obertura nous carrers). A l’entrada del polígon, adequar illetes, llums i fins i tot una estructura de ferro a definir,
Seguir amb l’aplicació de partides destinades a millores en camins rurals i revisar actuacions d’asfaltat al poble en carrers pendents
Adequar la zona de l’embarcador, aprofitant ajudes del departament de mediambient o ACA, i convertir-lo en un lloc on possibles actuacions turístiques puguin tenir cabuda.
Senyalitzar el patrimoni de Campredó i elaboració d’un plànol informatiu, per a la qual cosa cal buscar ajuts públics.
Seguim requerint l’habilitació d’un Centre Cultural i lúdic per les diferents Associacions locals.
Hem fet petició a la regidoria de Mobilitat, que dirigeix el republicà Valentí Marin, que instauri aparcaments de bicicletes al CEIP Port Rodó, així com d’altres per ubicar en altres punts del poble.
Volem reactivar temes pendents com la depuradora.
Tenim presents altres temes com el futur dispensari mèdic, la normalització funcional del Casal Francesc Llop (caldria discutir a fons!!!), les converses sobre l’estació de Renfe, etc. Hem de donar un pas endavant i aconseguir mes gestió, més responsabilitat, més recursos, perquè es vegi reflectit en el dia a dia. L’EMD està encaminada a assolir aquests reptes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada